image
image

DiProm Genius Transformation : DGT
กิจกรรมผู้นำธุรกิจในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง


        กิจกรรมที่จะทำให้ท่านเรียนรู้แนวทางการนำพาธุรกิจในแต่ละรูปแบบ ให้อยู่รอดจากสถานการณ์ในปัจจุบัน สถานการณ์ที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ ฉีกทุกทฤษฎีในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา หลายกิจการต้องหยุดนิ่ง แต่อีกหลายธุรกิจกลับเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด พวกเขาเหล่านั้นทำอย่างไร คิดอย่างไร และวางแผนเช่นไร DiProm Genius Transformation : DGT ไม่ปิดทุกข้อสงสัย ด้วยกูรูผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ หลากหลายกิจการ พร้อมให้คำตอบทุกท่าน และเป็นแนวทาง สู่การพัฒนากฎเกณฑ์ใหม่ในแบบเฉพาะธุรกิจของคุณไปด้วยกัน

D : DiProm

      ก้าวไปด้วยกัน อย่างมั่นใจ ด้วยสังคมแห่งการพัฒนาธุรกิจ พัฒนามิตรภาพ และพัฒนาสัมคมเพื่อสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมแห่งนี้ร่วมกัน
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา จากผู้สอนสู่ผู้เรียน จากเพื่อนสู่เพื่อน สร้างเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ และพัฒนาแนวคิด การวางแผน ศักยภาพในตัวร่วมกัน

G : Genius

      เรียนจริง เรียนรู้เนื้อหาและประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญแบบลงลึกในรายละเอียด เข้าถึงทุกขั้นตอน และในทุกมุมมองการแก้ปัญหา
      ทำจริง ด้วยกิจกรรมพิเศษที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วม Course DGT เท่านั้น ที่จะพาคุณลงลึก ในรายละเอียดแบบจับมือทำทุกขั้นตอน ทั้งการบริหารองค์กร การเงิน การตลาด การลงทุน กฎหมาย HRM&HRD อื่นๆ มากกว่า 8 Modules หลักที่ทุกบริษัทต้องมี

T : Transformation

      พร้อมรับมือสำหรับการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริง หากในวันนี้คุณต้องเปลี่ยนให้ทันโลก คุณต้องรู้ก่อนว่าโลกในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร Course DGT ด้วยกูรูผู้มีประสบการณ์จะทำให้คุณก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง
      เตรียมพร้อมรับมือ สู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาธุรกิจในแต่ละด้าน

กำหนดการ

เนื้อหาอัดแน่นเต็ม 8 Weeks
30 กรกฎาคม 2564
Class 1
Topic
 • Inspiration: Scale up your business
 • The next step toward future economy
6 สิงหาคม 2564
Class 2
Topic
 • Design Thinking (Strategic Foresight) & Workshop

20 สิงหาคม 2564
Class 3
Topic
 • Unlock the power of DATA to transform your business
 • HRM & HRD เทคนิคการบริหารงานบุคคล
 • Marketing Insight
 • Business Planning & Problem Solving For Business
27 สิงหาคม
Class 4
Topic
 • Brand Storytelling & Crisis Management in Digital Age
 • Selling Technique
 • Ways of Thinking : Business Survive
3 กันยายน 2564
Class 5
Topic
 • Finance แนวคิดการบริหารการเงิน
 • Tax For Business
  การบริหารจัดการภาษีที่ธุรกิจต้องรู้
 • Financial innovation and investment
  นวัตกรรมทางการเงินกับทางเลือกแห่งการลงทุนในอนาคต
 • Plan for Impact
10 กันยายน 2564
Class 6
Topic
 • Digital Marketing Strategies
 • Finding New Sources of Funding in Challenging Time
  การเข้าสู่แหล่งเงินทุน ต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ
 • Law For Business กฎหมายกับธุรกิจ
17 กันยายน 2564
Class 7
Topic
 • Networking
 • Business Model Canvas
18 กันยายน 2564
Class 8
Topic
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
 • ธุรกิจภาคเกษตรอุตสาหกรรม Supply Chain

กูรู

พบกับกูรูชั้นนำของประเทศ จากหลากหลายสาขาอาชีพ
คุณวรวุฒิ อุ่นใจ
คุณวรวุฒิ อุ่นใจ
อดีตประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
คุณจรีพร จารุกรสกุล
คุณจรีพร จารุกรสกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย
คุณโอฬาร วีระนนท์
CEO–Co-​Founder
บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด
คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย
คุณเอกชัย ตั้งรัตนาวลี
ผู้ช่วยรองประธานกรรมการอาวุโส / ผู้บริหาร
Charoen Pokphand Group (เครือเจริญโภคภัณฑ์)
President - CP ORIGIN (พัฒนา SME)
คุณกล้า ตั้งสุวรรณ
คุณกล้า ตั้งสุวรรณ
CEO, Wisesight Co., Ltd.
คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย
คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย
อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
พรทิพย์ กองชุน
พรทิพย์ กองชุน
COO และ Co-Founder แห่ง Jitta
คุณดวงทิพย์ วรอภิญญาภรณ์
คุณดวงทิพย์ วรอภิญญาภรณ์
บริษัทอีสเทิร์นไรซ์ มิลล์ จำกัด
คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี (ต้น)
คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี (ต้น)
ผู้ก่อตั้งและเจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu
คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ผู้ก่อตั้ง Dots Consultancy
ดร. ชนัดดา อารีวงศ์
ดร. ชนัดดา อารีวงศ์
หัวหน้าส่วนวางแผนและผลิตสื่อโฆษณา
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธอส.
คุณยิ่งอนงค์ อัตถศาสตร์
คุณยิ่งอนงค์ อัตถศาสตร์
ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และทิศทางการลงทุน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์
คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์
ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์
นักบริหารและนักวิชาการด้านดิจิทัล
คุณวรัตน์ เชิดเกียรติตระกุล
คุณวรัตน์ เชิดเกียรติตระกุล
Co Founders
Black Box Team Co,. Ltd
คุณบุลวิชช์ ช่วยชูวงศ์
คุณบุลวิชช์ ช่วยชูวงศ์
Innovation Management Consultant
Co-Founder of Explorit BE C Co.,Ltd.
คุณอัศวิน โรมประเสริฐ
คุณอัศวิน โรมประเสริฐ
ประธานกรรมการบริษัท อีซี่ (2018) จำกัด
เจ้าของธุรกิจ NAcDrone (โดรนเพื่อการเกษตร)
อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์
อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
บริหารและพัฒนาองค์กร
อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์
คุณชัยสิทธิ์ ตันติพงศา
วิทยากรด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
วิทยากรด้านการทำกิจกรรม Team building


หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร : 061-850-8957
อีเมล์ dgt.diprom@gmail.com